Lindeloof B.V. ‘Ik werd steeds meer uitgedaagd om ook naar mijzelf te kijken’

Naam: Albert Martinus
Website: http://www.lindeloof.nl

Lindeloof B.V. is een veelzijdig bedrijf dat zich bezighoudt met civieltechnische activiteiten op allerlei gebieden. Ambachtelijk werk en ingewikkelde reconstructies van wegen in gebieden met veel publieke belasting behoren tot haar specialiteiten. De activiteiten van Lindeloof B.V. worden hoofdzakelijk uitgevoerd in Zuidwest Nederland. Lindeloof B.V. is een bedrijf dat graag de zorg uit handen neemt van de opdrachtgever. Het bedrijf heeft al sinds de oprichting in 1974 een ruime ervaring opgedaan in tal van werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw. Lindeloof B.V. wil meer dan alleen een "uitvoerder" zijn op een project. Het bedrijf denkt graag met haar opdrachtgevers mee in technische en innovatieve oplossingen.

Aan het roer van deze organisatie staat directeur Albert Martinus. Albert is begin 2007 in contact gekomen met de Dutch Dream Group. De adviseur wist hem uit te dagen en sprak met hem over zijn ondernemerschap. Om zijn twee zonen in het bedrijf klaar te stomen voor het ondernemerschap is toen besloten om ze deel te laten nemen aan het Young Management traject van de Dutch Dream Group. Albert besloot ook om in zichzelf te investeren. In de ondernemersklankbordgesprekken die daarop volgden zegt Albert: ‘ik werd steeds meer uitgedaagd om ook naar mijzelf te kijken’. ‘Vragen als ‘waar ben je nu mee bezig, waar wil je naar toe, wat is jouw beeld van de toekomst?’, waren soms confronterend maar ook heel goed om mij meer bewust te maken van wat ik belangrijk vind’.

Albert vertelt dat hij best even moest ‘wennen’ aan dit ‘klankborden’. ‘Ik ben gewend om beslissingen zelf te nemen, op de manier zoals ik het eigenlijk altijd al heb gedaan. Het ondernemersklankbord heeft me gebracht dat ik ook kan delen in de zorgen. De adviseur heeft, door het stellen van de juiste vragen, duidelijk gemaakt hoe ik keuzes maak en wat de alternatieven zijn, heeft me inzichten gegeven en me geleerd hoe ik op meerdere manieren naar een situatie kan kijken. Dit vraagt van de ondernemerscoach dat deze als het ware ‘in mijn huid kruipt’. Albert lacht.

Hij geeft aan dat het een heel belangrijke stap is geweest in zijn persoonlijke ontwikkeling en dat dit ook merkbaar is binnen de organisatie. ‘Er is meer structuur gekomen in de organisatie, het MT is gegroeid in stevigheid en we weten beter met elkaar de verbinding te maken’. ‘Het belangrijkste in de klankbordgesprekken was het wederzijdse vertrouwen, het klikte’. ‘De ondernemersadviseur heeft misschien ook wel van mij geleerd’.

Albert geeft aan dat hij het echt als een verrijking heeft ervaren, hij is er ‘rustiger’ van geworden, diplomatieker ook. Heeft een gezonde balans gevonden in het afstemmen van emoties. Daardoor is hij nu als ondernemer nog beter in staat om ook de lastige zaken aan te pakken en met anderen bespreekbaar te maken. Daarnaast heeft het klankborden ervoor gezorgd dat hij met meer plezier en enthousiasme, en meer bewust invulling geeft aan zijn droom en zijn ondernemerschap. Daar is hij heel gelukkig mee.

Albert: ‘Deze periode van intensief bouwen aan en het verder professionaliseren van de organisatie heeft ons de bagage gegeven om ook in deze tijd van ‘crisis’ te bewijzen dat wij als bedrijf gezond, vooruitstrevend en succesvol zijn’.

Terug naar overzicht »