Wat is een MBI

Een Management Buy In houdt in dat een natuurlijk persoon, van buitenaf, een bedrijf overneemt om hier als directeur/ (mede) aandeelhouder actief aan de slag te gaan. Dat kan een 100% overname zijn, maar ook een participatie of geleidelijke overname is een MBI. 

Afhankelijk van de overname constructie is hier, naast een bedrag aan eigen middelen, additionele financiering voor nodig. Dit kan afkomstig zijn van een bank, een participatiemaatschappij of een informal investor, echter het is zeer gebruikelijk dat de huidige eigenaar u een deel van de koopsom verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening.

Ik ben een MBI kandidaat en wil direct naar: het MBI Profiel / het Searchregister

Meer informatie over MBI? Bekijk ook eens onze Brochure Management Buy In.