Onze dienstverlening

In het menu aan de linkerzijde treft u onze diensten aan bij het begeleiden van een Management Buy Out. Wij hanteren de volgende  uitgangspunten:

  • De ondernemer/overdrager en de opvolger(s) en hun (persoonlijke) uitgangspunten moeten helder zijn voordat een transactie geformuleerd kan worden
  • Een transactie met een voor alle personen passende financiering is een belangrijke succesfactor
  • Een Management Buy Out kan als een groeiversneller werken, we noemen dit Groeiopvolging

Deze uitgangspunten komen samen in onze aanpak. Aan de linkerzijde treft u onderdelen aan van deze aanpak in de volgorde waarin wij het proces begeleiden.

Met het Ondernemersklankbord bij opvolging spreken wij intensief met zowel overdrager als opvolger over individuele wensen en doelstellingen, onderlinge samenwerking en rolverwisseling in eigendom, zeggenschap en management. Dit kan niet plaatsvinden zonder dat een inhoudelijke basis wordt gevormd in een gezamenlijke visie en strategie voor het bedrijf.

Een belangrijk punt bij een MBO is de waarde van de onderneming, de overdrachtsperiode en de financiering. Een waardering vormt in onze ogen een startpunt voor de discussie tussen overdrager en opvolger over hun samenwerking en de financiële component van die samenwerking. Tegen welke prijs stapt een opvolger in en welke financiële afspraken maken zij bij toekomstige eigendomstransacties? Uiteraard is de vorming van een prijs en structuur een fase in het proces waar de belangen uit elkaar kunnen lopen Wij begeleiden in die fase in beginsel een van de partijen en zorgen dat de andere partij een eigen adviseur heeft. Geregeld is dit de huis accountant.

Aan deze transactie (en mogelijke volgende eigendomstransacties) zit het vraagstuk van financiering verbonden. Ook in deze fase kunnen wij begeleiden, gezien onze uitstekende contacten met financiële partijen zoals banken, informals en participatiemaatschappijen.

Tenslotte bieden wij u de mogelijkheid om tijdens onze workshops in contact te komen met andere ondernemers en uw kennis actueel te houden op de diverse relevante onderwerpen zoals waardering en voorbereiding op verkoop.