Hoe werken wij

Bij elk overdrachtsproces is ons startpunt de (aankomende) ondernemer als persoon. In een aantal diepgaande gesprekken beogen we uw wensen en doelstellingen meer expliciet te maken. We onderzoeken welke vraagstukken specifiek in het overdrachtsproces een rol gaan spelen. En we begeleiden u in de wijze waarop u zich daarop gaat voorbereiden. Dit kan een traject zijn voor zowel de overdrager/ondernemer, voor de opvolger(s) of voor hen gezamenlijk. Lees hierover meer onder Ondernemersklankbord.

Vervolgens komt hierbij de onderlinge samenwerking tussen de ondernemer/overdrager en de opvolger aan de orde. Met de verschuiving van het eigendom, verschuift ook de basis van de onderlinge samenwerking gedurende de periode dat u met elkaar samenwerkt. Op welke wijze kan de ondernemer/overdrager het bedrijf in goede handen achterlaten, terwijl de opvolger de ruimte krijgt om het bedrijf meer naar zijn hand te zetten? U leest hierover meer bij Samenwerking centraal.

De integratie tussen de persoonlijke dimensies van ondernemer/overdrager en opvolger, individueel en als team, en de overige facetten van het bedrijfsoverdrachtsproces zoals de bedrijfsmatige dimensie, de dimensie van rolverwisseling in eigendom en management en de daaraan verbonden financiële dimensie, komen samen in Groeiopvolging. Dit unieke concept heeft als uitgangspunt dat opvolging een groeifactor is en het bedrijf naar de volgende groeifase kan brengen.

Een belangrijk onderdeel van opvolging is de rolverwisseling tussen overdrager/ondernemer en opvolger.  Deze rolverwisseling heeft twee dimensies, namelijk het eigendom en het management over het bedrijf. Hieraan zijn belangrijke vraagstukken op zowel financieel als bedrijfsmatig vlak verbonden.

Tenslotte is een gezamenlijke visie op de toekomst van het bedrijf een essentieel onderdeel van de samenwerking tussen ondernemer/overdrager en opvolger. Beiden zullen zich moeten kunnen vinden in een heldere missie, visie en doelstellingen van het bedrijf.

Aan de linkerkant vind u de verschillende onderwerpen nader toegelicht.