Wat is een Management Buy Out

Bij een Management Buy Out (MBO) verkoopt de bestaande aandeelhouder zijn belang in het bedrijf aan één of meerdere aan het bedrijf verbonden personen. Dit kan een andere aandeelhouder, een manager of medewerker zijn. Een bijzondere vorm van MBO is de familieoverdracht, waarbij het bedrijf overgedragen wordt aan één of meerdere leden van de volgende generatie in de familie. 

Kenmerkend bij een MBO is dat de beoogde nieuwe aandeelhouders al ruime ervaring met het bedrijf hebben, bijvoorbeeld omdat zij al langere tijd in dienst zijn als manager of medewerker en hebben samengewerkt met de huidige eigenaar. Bij familieoverdracht zijn de beoogde opvolgers ook nog eens als het ware met het bedrijf opgegroeid. Aan de keukentafel wordt immers vaak over het bedrijf gesproken.

Door deze ruime ervaring hebben de nieuwe aandeelhouders vaak een goed inzicht in de organisatie. Zij zijn bekend met haar bedrijfsprocessen en hebben vaak ook al uitgebreide kennis van de medewerkers, klanten en leveranciers. Dit leidt ertoe dat het bedrijf relatief eenvoudig kan worden voortgezet na de overdracht vanuit de oude aandeelhouder.  

Deze bekendheid met het bedrijf maakt ook dat deze vorm van bedrijfsoverdracht een belangrijke voorkeur kan hebben bij overdragers en financiers.