Ondernemersklankbord

Wij, de adviseurs van de Dutch Dream Group, willen u op basis van onze ruime praktijkervaring als gesprekspartner van dienst zijn. Wij bieden u een klankbord dat werkt als een open en heldere ‘spiegel’. Gesprekken met diepgang. Gesprekken waarin u antwoord krijgt op vragen die u uzelf al lang stelt of heeft vergeten te stellen. Antwoorden waar u energie van krijgt omdat ze in de pas lopen met uw persoonlijke drijfveren en motieven. U maakt uw eigen mogelijkheden, ondernemerskwaliteiten en ondernemersgrenzen inzichtelijk. U ontdekt expliciet wat u wel wilt en wat niet. De ervaring heeft geleerd dat het klankbord op een prettige manier soms confronterend is, dat het de nodige eye-openers bevat en dat het altijd activerend en inspirerend is. 

Het Dutch Dream Group Ondernemersklankbord geeft duidelijkheid en een werkbaar actieplan over bijvoorbeeld: 

Een vernieuwde bedrijfsvisie en strategie
Persoonlijke voorbereiding op verkoop
Van ondernemer naar commissaris
Het vinden van een opvolger
(Gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht/opvolging
Overdragen aan een familielid
Versterking directie / managementteam

Om de juiste resultaten te kunnen bereiken heeft het Ondernemersklankbord een duidelijke structuur bestaande uit doorgaans drie intensieve gesprekken met een ervaren adviseur. De gesprekken worden ondersteund door een professionele meting van uw persoonlijkheid, van het ‘ondernemend vermogen’ van uw bedrijf of van de bedrijfsopvolgingssituatie. Beproefde instrumenten die zorgen voor een extra snelle diepgang. 

Tijdens uw eerste klankbordgesprek begint u met een specifieke vraagstelling. Die verdieping omvat doorgaans een brede persoonlijke reflectie op uw huidige situatie en het verder vormen en concretiseren van uw ondernemersvisie. U benoemt expliciet wat u wilt en wat daarvoor nodig is. In het tweede gesprek vertaalt u uw persoonlijke visie naar een bij u passende bedrijfsvisie of specifieke oplossing. In een brede samenhang is zo de richting voor u en uw bedrijf bepaald. U bent in staat om tijdens het derde gesprek de door u bepaalde richting om te zetten in een concreet en bij u passend (actie)plan. 

Klik hier voor een aantal praktijkervaringen van onze klanten met de Ondernemersklankbord

Vraag nu meer informatie over het Ondernemersklankbord.